informació

Introducció

1.1 Aquests termes d’ús actuals (en endavant anomenats “Terms”) regeixen l’accés i
l’ús de la Casa Juno, SL (en endavant “JH” Plataforma).
1.2 La plataforma significa, junts i per separat, la pàgina d’Internet de www.
junohouseclub.com, l’aplicació mòbil “JH&quot” i qualsevol altra plataforma a través de la
qual JH és presentat, ofert i / o proporciona serveis.
1.3 A través de la Plataforma els serveis de JH s’ofereixen d’acord amb els requisits
reglamentaris.


Termes generals i condicions per a l’ús de la plataforma

2.1. Qualsevol persona que accedeixi a la Plataforma accepta les condicions actuals.
En cas que el visitant no estigui d’acord amb els termes, aquest últim ha de suspendre l’ús de la Plataforma.
2.2 La informació de la Plataforma no és ni pot ser percebuda i / o interpretada com a assessorament legal o recomanació per a un acord concret.
2.3. En vista de la legislació actual i dels paràmetres específics de les transaccions o
serveis individuals, és possible que una transacció o servei particular difereixi totalment o en determinades condicions de les característiques i condicions publicades en la Plataforma.
2.4. JH intenta mantenir actualitzada la informació de la Plataforma, però JH no
garanteix la correcció i la completesa de la informació, així com l’accés en temps real a la informació.
JH no és responsable d’errors o omissions a la Plataforma, ni de cap dany resultant de l’ús o incapacitat per utilitzar la informació continguda en ella.
2.5. Tota la informació de la Plataforma, incloent, però no limitada a, gràfics, pestanyes, botons, imatges, dissenys, textos i enllaços a altres pàgines, està subjecta a canvis sense previ avís llevat que això sigui contrari a la llei, contracte o altra llei emesa o aplicable a JH, en aquest cas el procediment descrit en el document pertinent és seguit.
2.6. JH està obligada a garantir la integritat de la informació que conté les dades
personals facilitades pels visitants de la Plataforma.
Les dades personals facilitades es tramiten d’acord amb la Política de Privacitat
adoptada de l’empresa de tractament preparada d’acord amb els requisits del
Reglament Europeu de Protecció General de Dades, la Llei espanyola de Protecció de Dades Personal i la legislació d’execució.
Podeu trobar més informació sobre les polítiques de privadesa a la Plataforma a la
secció “Legal”.

2.7. En emplenar formularis electrònics, el visitant atorga a JH el dret a processar
dades personals amb finalitats de relacions precontractuals i contractuals, i els visitants
accepten explícitament aquest tractament i emmagatzematge.
Per evitar qualsevol dubte, JH notifica i els visitants estan d'acord que qualsevol informació introduïda pel visitant a la Plataforma es registra i es processa
independentment de si la forma en què s’està enregistrant la informació està completa.
2.8. La plataforma i en particular les aplicacions web utilitzen diferents proveïdors, que poden utilitzar tecnologia de seguiment i altres petits fitxers de text, comunament coneguts com a cookies.
Es registren al dispositiu personal dels visitants de la plataforma. Les “cookies”
s’utilitzen amb el propòsit de personalitzar l’experiència del client i l’elecció (per
exemple, la preferència lingüística), així com amb el propòsit d’adquirir més informació sobre com s’està utilitzant el lloc web de Leno i garantir el seu ús segur.
El tipus, la col·lecció i l’ús de les galetes es realitzen d’acord amb la política de cookies.
A la plataforma hi ha més informació sobre la política de cookies a la secció “Legal”.
2.9. La plataforma proporciona informació general i detallada sobre els serveis oferts, detalls de contacte i informació comercial sobre JH.
A més, a través de la Plataforma es podria presentar una sol·licitud d’ús d’un servei, es podria proporcionar un servei remot, es podrien fer declaracions separades per a
serveis particulars i la gestió d’aquests serveis.
2.10. Qualsevol informació i funcionalitat es descriuen i s’estructuren a la Plataforma.
JH adverteix prudentment que actuant en algunes àrees de la Plataforma, els visitants poden demanar serveis i fer declaracions sobre serveis que estan subjectes a determinats drets i obligacions. Per evitar errors, els visitants han de familiaritzar-se amb els detalls de cada funció i els documents legals vinculants abans d’utilitzar-la.
2.11. Utilitzant la Plataforma i el servei específic, el visitant confirma que coneix el
servei pertinent, les condicions i els documents legals vinculants.
2.12. Si el visitant proporciona informació a la Plataforma, declara que aquesta
informació és certa i no enganyosa.
Per informació falsa o enganyosa, el visitant és responsable d’acord amb les normes
del Codi Penal.
2.13. El disseny, estructura i contingut de la plataforma (incloent, sense limitació,
gràfics, pestanyes, botons, imatges, fotografies, dissenys, plànols, textos, noms,
eslògans i qualsevol altre element creat per o sota comissió de JH) estan subjectes a
drets d’autor i no poden ser reproduïts, alterats, transmesos o utilitzats per a cap
propòsit comercial sense el permís escrit previ de JH.
2.14. Les paraules “Juno House” i el seu logotip són les marques registrades de JH en procés de registre a la Unió Europea.
El visitant no pot reproduir, copiar o utilitzar-los sense el consentiment previ de JH. Res en aquests termes o plataforma ha de ser tractat com una assignació per utilitzar qualsevol de les marques comercials de JH o elements propietaris subjectes a la propietat intel·lectual exclusiva i ús de JH.
Només es pot permetre a un soci o a una entitat patrocinadora utilitzar aquestes
marques i elements en la mesura en què es permeti expressament i per escrit i de
conformitat amb els procediments legals i contractuals aplicables.
Tots els privilegis i beneficis d”utilitzar les marques comercials i/o drets de propietat intel·lectual de JH pertanyen exclusivament a JH.
2.15. Està prohibit utilitzar la Plataforma per a fins il·legals, nocius o de qualsevol
manera il·legal a través de la qual s’incloguin, o no es limitin, els atacs hacking o altres atacs duts a terme contra la Plataforma o JH, l’ús o funcionament normal de la Plataforma, la violació dels mecanismes de seguretat de la Plataforma, l’accés a
informació no anunciada i no pública sobre la Plataforma o de qualsevol altra manera el funcionament normal de la Plataforma s’està passant per alt, distorsionant o interrompent.

Disposicions finals

3.1. JH pot canviar periòdicament els termes sense previ avís a mesura que l’esmena
entra en vigor amb la seva publicació.
Els visitants han de comprovar periòdicament si hi ha canvis en les normes, ja que són vinculants per a ells.
3.2. JH podria canviar periòdicament la Plataforma sense previ avís a mesura que el
canvi entra en vigor amb el seu anunci, llevat que la llei, un acord o acte, emès o
aplicable a les activitats de JH, com en aquests casos se segueix el procediment
descrit en el document aplicable.
3.3. Els anuncis, publicacions i notícies es reflecteixen als llocs rellevants o a la
plataforma a www.junohouseclub.com/en/publications.                                               En alguns casos, JH pot restringir o suspendre l’;accés a la Plataforma.
3.4. En el cas que el visitant hagi creat un perfil a la Plataforma respecte als detalls
d’accés (nom d’usuari, contrasenya, etc.) entén i accepta que:
I. És responsable de mantenir la confidencialitat dels detalls d’accés i no els
revelarà a tercers;
II. Totes les accions adoptades a través del perfil del client seran tractades com si
fossin realitzades pel visitant respectiu tal com s’identifica a les dades del perfil;
III. Avisarà immediatament a JH si identifica la pèrdua, el robatori o la revelació
davant de tercers o altres usos no autoritzats de les dades d’accés.
Quan la plataforma es refereix a altres llocs d’Internet o serveis prestats per
tercers, les referències pertinents es fan només amb finalitats informatius i no haurien d’interpretar-se com una garantia o una recomanació per a aquesta
informació o servei realitzat per JH.
JH no té accés i no pot controlar la informació o els serveis prestats per tercers.
3.5. Quan la informació o els materials proporcionats pels usuaris es visualitzen a la
Plataforma, s’ha de considerar que aquesta informació o materials no són inspeccionats o aprovats per JH i no representen la posició de JH.
3.6. Totes les qüestions pendents no resoltes en aquestes condicions estan subjectes a les disposicions pertinents de la legislació espanyola vigent.
3.7. Les disputes relacionades amb aquestes condicions, que les parts no han resolt a través de negociacions i acord mutu, es remeten als tribunals competents de la ciutat de Barcelona per a la seva decisió, tret que una llei obligatòria aplicable les parts no puguin renunciar voluntàriament, un contracte posterior de substitució aplicable preventivament entre les parts preveu un altre mètode de resolució de conflictes.


Versió 1.0, efectiva a partir de 03.11.2021.

Política de Privacitat i Protecció de Dades (RGPD)

Introducció

Juno House, S.L. (d’ara endavant “JH”) respecta la privacitat de les seves sòcies i
garanteix la màxima protecció de les seves dades de caràcter personal.
La vigent Política de Privacitat i Protecció de Dades (d’ara endavant, la “Política de
Privacitat”) ha estat redactada i es basa en la legislació Espanyola i Europea de
protecció de dades de caràcter personal i està en vigor des de l’10.2021.
La present Política de Privacitat regula el tractament de dades de caràcter personal de persones físiques que són sòcies del Club Social de JH, així com de l@s usuari@s de la Plataforma en relació amb els serveis oferts per JH.
La Plataforma significa, conjuntament i per separat, el lloc web de www.
junohouseclub.com, l’;aplicació mòbil “Juno”; i qualsevol altra plataforma a través de la qual JH es presenta, s’ofereix i / o presta serveis.
La present Política de Privacitat, juntament amb la Política de Cookies, estableix les
regles que JH haurà de complir quan tracti les dades de caràcter personal recollits d’ i/o sobre vostè o que vostè proporcioni.
Si us plau, llegeixi atentament aquesta Política de Privacitat abans d’usar la Plataforma o proporcionar les seves dades de caràcter personal, ja sigui electrònicament a través del Lloc web o en paper, ja que en proporcionar les seves dades de caràcter personal es considerarà que està vostè d’acord amb els seus termes.
Si no desitja que es tractin les seves dades de caràcter personal de la forma descrita
en la Política de Privacitat vigent, si us plau no els proporcioni. El subministrament de les seves dades de caràcter personal es realitza voluntàriament i per a l’ús d’uns certs serveis, com per a l’ús de la Plataforma i/o l’accés a ella, així com per a qualsevol sol·licitud presentada a través de la Plataforma.
Preguem que tingui en compte que JH no podrà prestar-li els serveis que hagi sol·licitat si vostè no proporciona la informació necessària.
Preguem que tingui en compte també que, en alguns casos concrets, el seu
consentiment per al tractament de dades de caràcter personal pot no ser necessari, si JH té una altra base legal per al tractament de les seves dades de caràcter personal, com quan és per al compliment d’obligacions.

Qui fa el tractament de les seves dades de caràcter personal i és responsable per això?

JH significa Juno House, S.L., una companyia constituïda i inscrita com a tal a
Espanya, amb CIF número B-05416524 i domicili social en Rambla Catalunya 68, 2a planta, 08007 Barcelona, Espanya.

Pot contactar-nos en qualsevol de les següents coordenades:
En el domicili social a dalt indicat; correu electrònic: dataprivacy@junohouseclub.com; Coordenades del delegat de protecció de dades: dataprivacy@junohouseclub.com.

Categories de dades de caràcter personal tractats per JH

En el curs de la prestació dels serveis sol·licitats, JH pot tractar les dades de caràcter
personal que siguin de domini públic, les dades de caràcter personal que estiguin a la disposició de JH en l’exercici dels seus drets i obligacions legals i/o dades de caràcter personal proporcionats per vostè.
Els principals tipus de dades de caràcter personal que JH pot tractar són:
Informació d’identificació personal: nom, cognoms, DNI/NIE, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, gènere, NIF;
• Dades de contacte, incloent-hi l’adreça del seu domicili habitual, adreça de
correspondència diferent de l’habitual, el seu número de telèfon o un número de telèfon d’una persona de contacte, adreça de correu electrònic i altres;
• Dades sobre ocupació, ocupació/càrrec, experiència laboral, educació, ocupacions
anteriors, habilitats, titulació i altres;
• Informació sobre estat civil;
• Informació financera: comptes bancaris;
• Dades sobre estat de salut, al·lèrgies i intoleràncies, i estat físic;
• Dades sobre descendents i fills (nom, data de naixement, al·lèrgies i intoleràncies);
La finalitat de la recollida d’aquesta informació és identificar a la possible sòcia i recollir les dades necessàries per a la prestació de tots els serveis que inclogui la seva filiació, en el seu cas.


És possible que periòdicament es requereixi informació addicional per a ajudar a
millorar els serveis que presta JH i, d’altra banda, sigui necessària per a complir les obligacions legals de manteniment de les dades mitjançant les quals JH individualitza a l”usuari de la Plataforma com a client seu del tipus i volum actualitzats.
Amb la finalitat d’assegurar l’adequat acompliment dels serveis i les obligacions
derivades dels seus acords, JH estarà legitimada per a tractar qualsevol informació que sigui de domini públic o a la qual JH pugui accedir en els registres públics disponibles.

Fonts a través de les quals JH recull informació:

 • • Formulari en línia de sol·licitud de filiació en la Plataforma; inscripció en línia en la llista de correu o formulari de subscripció a notícies en la Plataforma; Formulari de contacte en la Plataforma;
  • Documents proporcionats per a la identificació de les sòcies en sol·licitar una filiació;
  • Formulari en línia per a una sol·licitud d'ocupació;
  • Comunicació per correu electrònic i xat, així com converses telefòniques entrants o sortints de JH;
  • Visitant la Plataforma;
  • I totes les altres fonts que ajuden a generar el mínim legal d'informació que JH ha de recollir.


Finalitats i fonament jurídic del tractament de dades de caràcter personal

JH tracta les dades de caràcter personal amb les següents finalitats:
1.Tractament de les dades de caràcter personal necessaris per a la solvència, la
signatura i l’execució d’acords, o que estiguin relacionats amb la preparació de
documents d’acords, o en sol·licitar ocupació:
• Identificar a un client en signar un nou acord o en modificar un acord existent; detallar els serveis prestats a aquest; executar un acord;
• Preparació d’ofertes contractuals, enviament d’informació precontractual i esborrany de contracte;
• Dades rebudes del client en el curs de l’acompliment d’obligacions contractuals, de
l’exercici de drets i per a assegurar-se del compliment dels contractes;
• Identificació actualitzada dels usuaris de la Plataforma com a clients;
• Processar una sol·licitud d’ocupació;
• Acceptar i respondre a les queixes i/o sol·licituds de clients;

Pagament de deutes, reprogramació de les quantitats degudes; gestió del cobrament
d’impagats;

• Compartir informació important sobre els canvis que es produeixin en el present
document i una altra informació pertinent.


2. Per al compliment de les seves obligacions legals, JH tracta les seves dades amb les següents finalitats:
• Emissió de factures;
• Proporcionar informació a la Comissió de Protecció de Dades de Caràcter personal en relació amb les obligacions establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, etc.;
• Obligacions previstes en la normativa aplicable en relació amb el manteniment d’una comptabilitat adequada i lícita;
• Prevenció del frau, de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

3. JH tracta les dades de caràcter personal obtinguts amb el consentiment explícit del client amb les següents finalitats:
• Comercialització directa de productes i serveis.
4. El tractament és necessari a l’efecte dels interessos legítims de JH:
• Amb la finalitat de garantir la seguretat i la protecció de la propietat, els interessos i la seguretat de JH, de les seves sòcies i els/les convidats/ades d’questes, dels seus visitants i empleats, JH manté equips de videovigilància;
• Avaluar el nivell de satisfacció dels clients, així com l’;eficiència de la fi publicitària;
• Assegurar la qualitat del servei als clients (enregistrament de vídeo i àudio).

Categories de tercers que accedeixen i tracten les seves dades de caràcter personal

JH no comunica la informació no pública recollida i emmagatzemada ni les dades de caràcter personal del client a cap tercer amb el qual no guardi relació.
Depenent del producte o servei, així com d’unes certes restriccions relatives a
informació confidencial, es poden comunicar dades de caràcter personal i informació dels clients a:

1. Asseguradors amb els qui JH té un contracte com a Intermediari
d’Assegurances;
2. Persones que, per encàrrec de JH, mantenen equips i programari utilitzat per a
tractar les seves dades de caràcter personal;

3. Proveïdors de serveis de recobrament de deute, notaris públics, advocats,
inspectors tributaris o qualsevol altre tercer, sempre que el client hagi incomplert
una obligació contractual;
4. Els bancs que processen els pagaments realitzats des d’i cap a vostè;
5. Les persones a favor dels qui JH ha prestat l’;execució de part de les activitats o
obligacions associades amb un servei específic prestat a vostè; així com encarregats del tractament de dades de caràcter personal que, segons un contracte amb JH, tracten les seves dades de caràcter personal en nom de JH;
6. Persones físiques que presten serveis relacionats amb la signatura de
contractes: notari públic; advocats; representants;
7. Persones físiques o jurídiques que presten serveis de consultoria en diferents
àrees; advocats, comptables, agències de màrqueting, etc.;
8. Els tribunals i altres autoritats competents, institucions i persones als qui JH està
obligats a proporcionar dades de caràcter personal de conformitat amb la legislació vigent;
9. Empreses de seguretat certificades per a exercir activitats de seguretat privada,
tractament de videoenregistraments des de les oficines de JH i/o manteniment
d’altres registres en llaures a assegurar el règim d’accés en les mateixes
instal·lacions;
10. Tercers que presten serveis a JH.

Quant temps emmagatzema JH les seves dades de caràcter personal?

El període de temps durant el qual s'emmagatzemen les seves dades de caràcter
personal depèn de les finalitats del tractament per a les quals es van recopilar:
1. Dades de caràcter personal tractats amb la finalitat de contractar/modificar i
executar contractes entre JH i vostè o una empresa representada per vostè,
durant la durada del contracte i fins a la liquidació definitiva de totes les relacions
financeres entre les parts.
JH pot conservar part de les seves dades de caràcter personal per un període
més llarg, fins que expiri el període de limitació aplicable, per a protegir els
interessos de JH contra eventuals reclamacions de clients sobre el
compliment/resolució de contractes, així com en cas de disputa legal que s'hagi
plantejat ja i fins a la seva resolució final per un tribunal/decisió d'arbitratge que
sigui ferm.
2. Les dades de caràcter personal tractats amb la finalitat d'emetre documents
comptables/financers per a implementar normativa fiscal i de la seguretat social,
incloent –encara que sense ànim limitatiu– factures, notes de dèbit, notes de

crèdit, protocols de traspàs i contractes per a la prestació de serveis/productes
s'emmagatzemen durant almenys 6 anys després de venciment del període que
delimiti la caducitat de les respectives accions o reclamacions públiques, tret que
la llei aplicable prevegi un període més llarg.
3. Les dades de caràcter personal tractats amb finalitat de màrqueting directe, fins
a la retirada expressa del consentiment prestat per a màrqueting directe o la
recepció d’una objecció al tractament de dades de caràcter personal amb finalitat
de màrqueting directe.
4. Dades d’enregistraments de videovigilància de càmeres de seguretat: fins a 200
dies després de realitzada l’enregistrament. Les trucades telefòniques s’emmagatzemaran fins a 5 anys després d’haver-se realitzat la crida.
5. Les dades de caràcter personal tractats amb la finalitat de prevenir el frau i el
blanqueig de capitals s’emmagatzemaran durant un període de 5 anys després
de la liquidació final de totes les relacions financeres entre les parts segons el
que es preveu en la normativa aplicable espanyola.
6. Les dades de caràcter personal tractats amb finalitats d’anàlisis i avaluació de sol·licituds d’ocupació es conservaran durant el període d’1 any després de
presentada la sol·licitud o fins que se’l sol·licitant hagi retirat expressament el
seu consentiment.

Drets de Vostè relacionats amb el tractament de les dades de caràcter personal

1.Drets generals
En relació amb el tractament de dades de caràcter personal, té vostè els drets descrits a continuació, que pot exercir en qualsevol moment mentre JH emmagatzemi o tracti les seves dades de caràcter personal, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud a l’adreça de JH esmentada anteriorment o per correu electrònic:
dataprivacy@junohouseclub.com
Prèvia sol·licitud per escrit, qualsevol client, té dret a accedir a les seves dades de
caràcter personal recollits per JH.
JH estarà obligada a permetre l’accés únicament a la part de les dades concernents al client de què es tracti, en cas que en exercir aquest el seu dret d’accés també puguin resultar comunicades dades de caràcter personal de tercers.
En exercir el seu dret d’accés, qualsevol client de JH té dret a sol·licitar:

• confirmació sobre si les dades del client s’estan tractant, informació per a les finalitats de tal processament, les categories de dades i els destinataris o categories de destinataris als qui se’ls està revelant les dades;
• a rebre notificació escrita i senzilla que contingui una relació de les seves dades de
caràcter personal que s’estan tractant, així com qualsevol informació disponible sobre la seva procedència;
• informació sobre la justificació per a qualsevol tractament automatitzat de dades de caràcter personal.
Qualsevol client tindrà dret, en qualsevol moment, a sol·licitar a JH que:
• suprimeixi, rectifiqui o bloquegi les seves dades de caràcter personal, el tractament
del qual no s’ajusti a la legislació aplicable;
• notificar als tercers als qui s’hagin comunicat dades de caràcter personal tota
supressió, rectificació o bloqueig efectuat de conformitat amb el paràgraf anterior, tret que la notificació sigui impossible o suposi un esforç excessiu.
Qualsevol client, en relació amb les seves dades de caràcter personal, tindrà dret a:
• objectar davant JH al tractament de les seves dades de caràcter personal sobre la
base d’una causa legal, i quan l’objecció quedi justificada, les dades de caràcter
personal del client en qüestió ja no podran continuar tractant-se;
• objectar al tractament de les seves dades de caràcter personal amb finalitat de
màrqueting directe;
• ser notificat abans que les seves dades de caràcter personal es revelin per primera
vegada a tercers o que s’utilitzin amb finalitat de màrqueting directe, la qual cosa li dona l’oportunitat al client en qüestió a objectar a aquesta revelació o ús.
2. Reclamació davant l’;autoritat competent
Té vostè dret a presentar reclamació directament davant l'autoritat competent, a saber, Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb seu en C/ Jorge Juan, 628001, Madrid
(www.aepd.es);
En cas que tingui preguntes i/o queixes sobre el tractament de les seves dades de
caràcter personal i/o l’exercici dels drets anteriors, pot contactar al Delegat de Protecció de Dades (mitjançant les dades a dalt indicades).
3. Traçat de perfils
En avaluar la idoneïtat dels serveis prestats per JH i les activitats realitzades, JH no
traça perfils, ja que el tractament de les seves dades de caràcter personal no és
automatitzat.

La preparació de l’avaluació és estrictament individual per a cada client i la realitzen, d’acord amb els requisits legals, uns certs empleats als quals JH ha encarregat aquesta avaluació.
4. Objecció a l’ús per a màrqueting directe
Té vostè dret a objectar al tractament de les seves dades de caràcter personal amb
finalitat de màrqueting directe i publicitat, així com a la seva revelació a tercers i a l’ús de dades de caràcter personal per part d'ells amb finalitat de màrqueting directe i publicitat, mitjançant la retirada del seu consentiment en qualsevol moment.
Pot enviar un correu electrònic sol·licitant que es deixin d’usar les seves dades de
caràcter personal amb finalitat de màrqueting directe en:
dataprivacy@junohouseclub.com.


5. Pot negar-se vostè a proporcionar dades de caràcter personal a JH? quines són
les conseqüències?
Per a establir un contracte amb vostè i/o proporcionar-li els serveis sol·licitats de
conformitat amb les respectives obligacions legals i contractuals, JH requereix unes
certes dades que es detallen en aquesta Política de Privacitat.
El fet de no facilitar aquestes dades pot impedir la capacitat d’avaluar la idoneïtat i la conveniència del tractament de les dades de caràcter personal i obstaculitzar la
prestació del tipus de servei que ha sol·licitat i/o la conclusió d’un contracte en els
termes i condicions que vostè requereixi.
6. Portabilitat de les dades de caràcter personal.
Té vostè dret a sol·licitar que les seves dades de caràcter personal es transmetin o
transfereixin a un altre responsable del seu tractament en un format estructurat,
comunament utilitzat i llegible informàticament.
Si és tècnicament factible, JH transferirà les dades directament.

Com protegeix JH les seves dades de caràcter personal

JH aplica mesures organitzatives, físiques, tecnològiques i altres mesures necessàries per a assegurar la seguretat i protecció de les seves dades de caràcter personal i el monitoratge del tractament de dades de caràcter personal.

Aquestes mesures de seguretat inclouen, encara que sense ànim limitatiu, les següents activitats:
• JH ha establert requisits per al tractament, registre i emmagatzematge de dades de
caràcter personal mitjançant procediments interns, que són monitorats de manera
contínua;
• L’accés dels empleats de JH a les dades de caràcter personal i el permís per a tractar dades de caràcter personal en la base de dades de JH estan restringits, depenent de la seva funcions;
• JH ha establert obligacions de confidencialitat per als seus empleats;
• L’accés a l’equipament d’oficina de JH i als ordinadors de cada empleat està restringit;
• Amb la finalitat d’aconseguir la màxima seguretat en el tractament, la transmissió i
l’emmagatzematge de les seves dades, JH pot utilitzar mecanismes de seguretat
addicionals com a xifratge, pseudònims, etc.;
Les mesures de seguretat que apliquem estan subjectes a millores contínues i
adaptació a les últimes tecnologies.

Política de Cookies

Per a saber més sobre la Política de Cookies, preguem que consulti la pàgina de
Política de Cookies, que és part integrant dels Termes i Condicions.

Consentiment del client

En presentar una sol·licitud de filiació o sol·licitar qualsevol altre servei proporcionat per JH, i/o en utilitzar la Plataforma de JH, el client de l’empresa i/o l’usuari de la Plataforma està d’acord amb la recol·lecció i l’ús d’informació pública o no pública i dades de caràcter personal per part de JH segons el que es disposa en aquesta Política de Privacitat.

Modificacions en la Política de Privacitat

Podem actualitzar els termes i condicions d'aquesta Política de Privacitat en qualsevol
moment.
Visiti aquesta pàgina periòdicament per a mantenir-se informat sobre els últims canvis.

Li notificarem expressament sobre els canvis significatius que hi hagi sobre la forma en què manegem la seva informació personal.
Si no està d’acord amb els canvis, té vostè dret a resoldre la seva relació amb JH.
Si continua utilitzant la Plataforma, es considerarà que ha llegit i accepta els canvis.
Versió 1.0, en vigor des del 03.11.2021.

Per a saber més sobre la Política de Cookies, preguem que consulti la pàgina de
Política de Cookies, que és part integrant dels Termes i Condicions.

T’interessa formar part del nostre equip?
Envia el teu CV i carta de motivació a hola@junohouseclub.com

Vols convertir-te en marca col·laboradora?
Busquem promocionar marques que estiguin alineades amb els nostres valors. Envia la teva proposta a hola@junohouseclub.com

Desitges posar-te en contacte amb el departament de premsa?
Envia la teva sol•licitud a press@junohouseclub.com.

Què és Juno House?
Juno House és un club de sòcies creat amb el propòsit d’inspirar, empoderar i apropar a la dona a viure la millor vida possible.

Com puc formar-ne part?
Simplement posa’t en contacte a través del formulari. Ens encantarà saber de tu!

Quines modalitats d’afiliació existeixen?
Juno House és un club privat amb un model de pagament de quotes mensuals. La filiació de Juno House permet l’accés a la casa i a determinats serveis. Per saber més pots emplenar el forlumari “fes-te sòcia” i una persona del nostre equip es posarà en contacte amb tots els detalls.

Puc accedir a una prova prèviament a donar-me d’alta?
S’ofereixen visites guiades amb regularitat amb la finalitat de resoldre qualsevol dubte de les futures incorporacions al club. El recorregut permet veure l’espai, conèixer la comunitat i descubrir els serveis de JH.

Els homes poden entrar a Juno House?
Les sòcies de Juno House poden venir acompanyades de convidats de qualsevol gènere. Els homes són totalment benvinguts a les nostres instal·lacions, més enllà de ser també ben rebuts als nostres equips i, naturalment, en els esdeveniments celebrats dins de la casa.

Quins serveis family-friendly teniu disponibles?
“Little Juno” és l’espai dedicate als nens, bebés i families. Un niu estimulant I acollidor que conecta les families de les nostres sòcies amb una àmplia oferta d’activitats extraescolars, aixó com un servei de cuidat dels més petits a demanda. Una part crucial del projecte JH orientada a la conciliació de la mare.

És necessària la reserva prèvia per accedir a les instal·lacions de Juno House?
La irrupció del Covid-19 ha canviat moltes coses, incidint també en la manera com interactuem amb els espais físics. Amb l’objectiu últim de preservar un espai segur per totes les nostres sòcies preguem procediu a la reserva prèvia abans d’accedir a l’edifici.

Puc portar acompanyants?

Les socies poden portar convidats en funció de l’aforament. Per portar un convidat, les socies han de reservar una taula al Juno Café o reservar una sala de reunions per treballar. Els hostes no poden allotjar-se a les instal·lacions sense una socia. Per obtenir més informació, si us plau, consulteu a la recepció o a través de l’equip de membership.

Puc celebrar un esdeveniment privat dins l’espai?
Juno House disposa d’una varietat d’espais disponibles per cessió exclusiva, de la versió més elemental amb les sales de reunions del Clubhouse fins a opciones de major embargadura adequades per esdeveniments socials i empresarials.

Si vols reservar un dels nostres espais posa’t en contacte hola@junohouseclub.com

Puc donar-me de baixa?

L’afilació a Juno House és un compromís anual. Si heu seleccionat el pagament mensual o anual i decidiu renunciar a la vostra afilació, continuareu sent responsable de la vostra quota d’afiliació completa durant la resta de l’any, tal com s’indica en els termes i condicions signats per les  socies.

Tancament excepcional i manteniment de Juno House

De vegades, Juno House podrà tancar totalment o parcialment el club a les socies i als seus convidats per motius d’agenda comunitària o altres esdeveniments, qüestions operatives o treballs de manteniment o reparació necessaris. Treballarem per garantir que es comuniqui a temps qualsevol canvi d’horari i que l’espai es restableixi com més aviat millor.

Esdeveniments organitzats per socies

Els esdeveniments organitzats per les socies són una part important del que fa especial Juno House. Les socies tenen tres maneres de participar a la comunitat: la primera és utilitzar el tauler comunitari de l’aplicació de Juno House per promocionar reunions i tallers, i la segona és sol·licitar formar part de l’Agenda de Juno House. Cal tenir en compte que Juno House compta amb una sòlida agenda que gira al voltant d’un calendari de màrqueting global, per la qual cosa les experiències organitzades per les socies es trien en funció de la seva rellevància i no estan garantides. Finalment, cal assenyalar que les socies sempre poden llogar un dels nostres espais per celebrar un esdeveniment, obert tant a socies com a no socies amb tarifes especials.

Aquesta és la millor opció per a les socies que vulguin fer negocis a Juno House, ja que qualsevol transacció comercial es considera privada i s’ha de llogar per separat.

Freqüència dels esdeveniments organitzats per socies

Per acabar, cal assenyalar que els actes organitzats per socies que són seleccionats per participar a l’Agenda de la Casa de Juno es limiten a un a l’any per garantir espai a més socies.